Kuizi Kimia – pjesa e tretë

Kuizi Kimia – pjesa e tretë
Share
Kuizi Kimia – pjesa e tretë game. Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen rreth lëndës së kimisë.
Education Games, Free Online Games , , , , , , , , , , , , , ,


Related Games